Stravenky v době rouškové

2020 03 head 850x400 1

Stávající bezpečnostní opatření přinášejí ve většině firem řadu mimořádných opatření, která se mnohdy týkají i změny pracovního režimu zaměstnanců. Nikoli výjimečně se přitom firmy i jejich zaměstnanci ocitají v podobné situaci vůbec poprvé. Neznámý stav tak přináší celou řadu otázek, které se týkají i oblasti poskytování a čerpání stravenek.

stravenky

Abychom Vám usnadnili orientaci v problematice, popsali jsme nejčastější případy poskytování stravenek v současném nouzovém stavu.  

ano 1

Kdy má zaměstnanec nárok na stravenky?

 • Pracuje-li na home office v místě svého trvalého bydliště.
 • Pracuje-li na home office mimo místo svého trvalého bydliště.
 • Je-li zaměstnavatelem převeden na vykonávání jiné práce.
ne 1

Kdy nemá zaměstnanec nárok na stravenky?

 • Je-li doma a nepracuje kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.
 • Je-li doma a nepracuje kvůli nařízené karanténě nebo pracovní neschopnosti.
 • Čerpá-li doma nárok na ošetřovné na dítě.
 • Čerpá-li dovolenou.
 • Čerpá-li neplacené volno.  
dane

Vedle samotného rozlišení případů, kdy stravenky poskytovat a kdy ne, může být pro zaměstnavatele v případě home office problematické určení daňové uznatelnosti stravenek.

V jakém případě je možné uplatnit stravenky do nákladů a v jakém ne?

ano 2

Stravenky jako daňově uznatelný náklad

 • Zásadní podmínkou je prokazatelné odpracování stanovené pracovní směny v délce minimálně 3 hodin. Pokud tedy lze takovou směnu zaměstnance na home office stanovit, jde o daňově uznatelný náklad.
 • Pokud zaměstnanec pracuje na home office mimo své trvalé bydliště, je navíc potřeba právně ošetřit rozšíření vymezení místa výkonu práce.  
ne 1

Stravenky jako daňově neuznatelný náklad

 • Pracuje-li zaměstnanec v takovém režimu, že jeho pracovní směnu nelze stanovit nebo určit, půjde o daňově neuznatelný náklad.

Pro zachování daňové uznatelnosti stravenek proto doporučujeme zaměstnavatelům vydat písemný předpis, který zaměstnancům určí režim home office a stanoví jeho pracovní dobu.  

Autor

Innovation Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…