Obrázek pracujícího podnikatele

Konsolidační balíček a benefity v roce 2024

Zajímá vás, jak vládní konsolidační balíček ovlivní zaměstnavatele a jak můžete efektivně optimalizovat své náklady?

Jedná se o změny, které byly zavedeny prostřednictvím takzvaného „vládního konsolidačního balíčku“. V reakci na tuto situaci jsme pro vás připravili základní informace, které pravidelně zpřesňujeme.
V reakci na tuto situaci se snažíme naše odpovědi průběžně aktualizovat a zpřesňovat. Proto doporučujeme, abyste si zde pravidelně ověřovali naše nejnovější komentáře a informace.

Legislativní změny u benefitů od ledna 2024 přehledně

stravovaci benefity 552x207 1

Stravovací benefity
Nově má zaměstnavatel možnost určit, jak vysoký bude podíl zaměstnance na spoluúčasti za elektronické či papírové stravenky.

stravovaci benefity 552x207 1

Stravovací benefity
Zaměstnavatel má plnou svobodu v rozhodování o nastavení stravného. Pokud si nepřeje provádět žádné změny, může jednoduše vydat interní směrnici, pro kterou poskytuje Up ČR připravenou šablonu. Na druhou stranu, pokud si zaměstnavatel přeje optimalizovat své náklady a současně podpořit zaměstnance v pravidelném stravování, může ve spolupráci s Up ČR upravit nastavení spoluúčasti na stravném tak, aby odpovídalo jeho potřebám a cílům.

Zajímá vás více?

Pošlete nám zprávu prostřednictvím formuláře. Rádi se vám ozveme.

  Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

  Legislativní úprava, která se týká stravného zruší povinnost podílu spoluúčasti zaměstnavatele 55 % a zaměstnance 45 %.

  Pokud je vaše současná nominální hodnota do 194 Kč, tak vám buď stačí pouze vydat směrnici a pokračovat beze změn, nebo můžete využít možnosti navýšit příspěvek zaměstnavatele (až do 116,20 Kč), a tím ještě více optimalizovat své náklady a zaměstnancům přidat na nominální hodnotě (bez jakékoli úpravy spoluúčasti zaměstnance). Doporučujeme nadále ponechat nebo navýšit celkovou nominální hodnotu stravenky. Příspěvek na stravování je zaměstnanci vnímán velmi pozitivně a částečně nahrazuje zálohu na mzdu, protože obvykle příspěvky na stravenky zaměstnavatel připisuje v prvních dnech v měsíci.

  V roce 2023 není podstatné z jakých zdrojů a v jaké výši je příspěvek zaměstnavatele (kromě paušálu) hrazen, bude vždy pro zaměstnance plně osvobozen. Ale máte omezení daná rozpočtovými pravidly, vyhláškami ke stravování a pravidly FKSP.
  Od 2024 bude limit navýšen (116,20 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z rozpočtu i z FKSP) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné.

  Pro vás se v novém roce vůbec nic nemění. Stačí pouze vydat interní směrnici ke stravnému. Šablony směrnic velmi rádi poskytneme na požádání.

  Bohužel nikoliv.

  Od 2024 bude limit navýšen na 116,20 Kč, ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z nákladů i ze sociálního fondu, z jiných fondů) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné. Ve Vašem případě by to znamenalo, že příspěvek zaměstnavatele bude 115+45 Kč, tj. 160 Kč, příspěvek zaměstnance 40 Kč. Částka 83,80 Kč je nadlimitní (hodnota stravenky 200 Kč mínus nadlimitní částka 116,20 Kč). Na straně zaměstnance bude tedy z nadlimitní částky provedeno dodanění a placení pojistného a rovněž na straně zaměstnavatele bude z nadlimitní částky placeno pojistné. Na straně zaměstnavatele by ale mohl být celkový příspěvek 160 Kč alespoň daňově uznatelný. Pro to bude potřebná směrnice. Zároveň by celkový příspěvek zaměstnavatele neměl být hrazen ani z části z fondů tvořených ze zisku po zdanění, protože tím se daňové uznatelnosti zbytečné vzdáváte.