Background 1 3

Konsolidační balíček a benefity v roce 2024

Zajímá vás, jak vládní konsolidační balíček ovlivní zaměstnavatele
a firemní benefity? A jak můžete efektivně optimalizovat své náklady?

eStravenka a konsolidační balíček

Jedná se o změny, které byly zavedeny prostřednictvím takzvaného „vládního konsolidačního balíčku“. V reakci na tuto situaci jsme pro vás připravili základní informace, které pravidelně zpřesňujeme.

V reakci na tuto situaci se snažíme naše odpovědi průběžně aktualizovat a zpřesňovat. Proto doporučujeme, abyste si zde pravidelně ověřovali naše nejnovější komentáře a informace.

Zaměstnavatel má plnou svobodu v rozhodování o nastavení stravného a příspěvku na stravování. Pokud si nepřeje provádět žádné změny, může jednoduše vydat interní směrnici, pro kterou poskytuje Up ČR připravenou šablonu. Na druhou stranu, pokud si zaměstnavatel přeje optimalizovat své náklady 
a současně podporovat pravidelné stravování zaměstnanců, může ve spolupráci s Up ČR upravit nastavení spoluúčasti na stravném tak, aby odpovídalo jeho potřebám a cílům.

stravovací benefity a konsolidační balíček

Nově má zaměstnavatel možnost určit, jak vysoký bude podíl zaměstnance na spoluúčasti za elektronické či papírové stravenky.

Zajímá vás více?

Nebo nám pošlete zprávu

Arrow

Mnoho zajímavého najdete i tady

Má smysl od nového roku upravovat nastavení stravenek pro zaměstnance?

Legislativní úprava, která se týká stravného zruší povinnost podílu spoluúčasti zaměstnavatele 55 % a zaměstnance 45 %.

Pokud je vaše současná nominální hodnota do 194 Kč, tak vám buď stačí pouze vydat směrnici a pokračovat beze změn, nebo můžete využít možnosti navýšit příspěvek zaměstnavatele (až do 116,20 Kč), a tím ještě více optimalizovat své náklady a zaměstnancům přidat na nominální hodnotě (bez jakékoli úpravy spoluúčasti zaměstnance). Doporučujeme nadále ponechat nebo navýšit celkovou nominální hodnotu stravenky. Příspěvek na stravování je zaměstnanci vnímán velmi pozitivně a částečně nahrazuje zálohu na mzdu, protože obvykle příspěvky na stravenky zaměstnavatel připisuje v prvních dnech v měsíci.

Započítává se příspěvek FKSP na stravování do limitu 116,20 Kč?

V roce 2023 není podstatné z jakých zdrojů a v jaké výši je příspěvek zaměstnavatele (kromě paušálu) hrazen, bude vždy pro zaměstnance plně osvobozen. Ale máte omezení daná rozpočtovými pravidly, vyhláškami ke stravování a pravidly FKSP.
Od 2024 bude limit navýšen (116,20 Kč), ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele ze všech zdrojů (z rozpočtu i z FKSP) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné.

Máme stravenky v hodnotě 190 Kč, 55 % platí firma, 45 % zaměstnance. Vejdeme se do osvobozeného limitu?

Pro vás se v novém roce vůbec nic nemění. Stačí pouze vydat interní směrnici ke stravnému. Šablony směrnic velmi rádi poskytneme na požádání.

Zvažujeme stravenky v hodnotě 200 Kč = úhrada 115 Kč provozní prostředky zaměstnavatel, 45 Kč příspěvek ze sociálního fondu a 40 Kč platba zaměstnanec = bude vše pro obě strany daňově uznatelné?

Bohužel nikoliv.

Od 2024 bude limit navýšen na 116,20 Kč, ale zároveň se budou příspěvky zaměstnavatele na stravenky ze všech zdrojů (z nákladů i ze sociálního fondu, z jiných fondů) sčítat a při překročení se nad limit bude dodaňovat a odvádět pojistné. Ve Vašem případě by to znamenalo, že příspěvek zaměstnavatele bude 115+45 Kč, tj. 160 Kč, příspěvek zaměstnance 40 Kč. Částka 83,80 Kč je nadlimitní (hodnota stravenky 200 Kč mínus nadlimitní částka 116,20 Kč). Na straně zaměstnance bude tedy z nadlimitní částky provedeno dodanění a placení pojistného a rovněž na straně zaměstnavatele bude z nadlimitní částky placeno pojistné. Na straně zaměstnavatele by ale mohl být celkový příspěvek 160 Kč alespoň daňově uznatelný. Pro to bude potřebná směrnice. Zároveň by celkový příspěvek zaměstnavatele neměl být hrazen ani z části z fondů tvořených ze zisku po zdanění, protože tím se daňové uznatelnosti zbytečné vzdáváte.